Keşfü’z-zunun

Keşfü’z-zunun Katib Çelebi’nin yazdığı bibliyografya eseri.Yirmi yılda yazılan bu eser. 14 500 kadar kitap ve risale ile 10 000 kadar yazar ve şârihi konu edinir. Keşf-üz-Zunun, iki cildi Leipzig’te, beş cildi de Londra’da olmak üzere Flügel tarafından 1835-1858 yılları arasında arapça metin ve latince tercümesiyle birlikte bastırıldı. Asıl adı Keşf-üz-Zunun an Esami’l-Kütub Ve’l-Fünûn (Kitapların ve Fenlerin İsimlerinden Şüpheli Şeylerin Keşfi) olan eser alfabetik olarak düzenlenmiştir.

Şerafeddin Yaltkaya ve Kilisli Rıfat Bilge’nin çalışmalarıyla Milli Eğitim bakanlığı tarafından 1941-1943 yıllarında 2 cilt olarak basıldı. Keşf-üz-Zunun’a yazılan zeyllerin (ek) en önemlisi Bağdatlı İsmail Paşanın zeylidir; Milli Eğitim bakanlığınca 2 cilt olarak basıldı (1945-1947).

 

Bir cevap yazın