Kesiksuyu Barajı,Özellikleri | Barajlar |

Kesiksuyu Barajı Hakkında Bilgi, temelden yüksekliği 78,70 m, talvegden yüksekliği 56,40 m, kret uzunluğu 553 m, dolgu hacmi 5 760 000 ms, ölü hacmi 3 500 000 m3, faydalı hacmi 66 500 000 m3, drenaj alanı 231 km2’dir.

Tesisten yararlanılarak, suyun doğal akışıyla sulanacak arazi 8 270 hektar ve pompalama yoluyla sulanacak arazi de 130 hektardır.

Barajın incelemesini ve projesini DSİ hazırladı ve kuruluş 108 057 000 liraya çıktı.

Kesiksuyu barajının başlıca amacı Ceyhan ovasının sulanması ve burada sulu-tarım yapılarak verimin arttırılmasıydı.

Bir cevap yazın