Kestanbolu Kaplıcası | Tarihi Yapılar |

Kestanbolu Kaplıcası Eski kaplıca yıkıntıları şimdiki kaplıcaya yakın bir yerdedir.

İlk defa Antigonus tarafından kurulan kaplıca şehrini, sonradan Büyük İskender büyüttü Ye Troa adını verdi.

Romalıların eline geçince yakınındaki kaplıca açıldı. Kaplıca 1895’te onarıldı ve genişletildi.

Birinci Dünya savaşında yıkıldı.

1933’te yeniden hizmete açıldı.

Suyu sodyum klorürlü, kalsiyumlu, radonludur.

Kaplıcasının üç kaynağı vardır.

Kaynakların sıcaklıkları 62,5°C ile 73°C arasında, radyoaktiflikleri 25,8 ile 30,2 arasında değişir. pH değerleri 6,2 veya 6,4’tür.

Romatizma, nevrit, polinevrit v.b. bazı hastalıkların tedavisi için elverişlidir.

Bir cevap yazın