Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Ketogenez Nedir,Ne Demek | Kimya Bilgileri |

Ketogenez Nedir,Ne Demek,Organizmada keton oluşması.

Ketogenez, organizmaların normal görevidir, fakat normal durumda ketonlu cisimler hemen çok oksijenli cisimler haline dönüşür, öyle ki bunların kandaki üremi pek önemsiz olarak kalır.

Ketonların normal oksitlenme tepkimeleri bozulunca, keton üremi artar, bu da tam bir iç zehirlenme demek olan kezon’u veya asidoketoz’u oluşturur.

Ketogenez
Ketogenez,Organizmada keton oluşması.

Bir yanıt yazın