Keyhüsrev Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Keyhüsrev Kimdir,Kimdir,Hayatı ,Keykavus’tan sonra İran tahtına geçen hükümdar. Babası, Turan’a sığınarak orada Efrasiyab’ın kızı ile evlenen Siyavahş’ın oğludur.

Turan’da Kalu dağlarında çobanlar arasında büyüdü.

Çok cesurdu. Efrasiyab’ın veziri Piran onu kaçırdı.

Demirci Gave neslinden bir iranlı olan Gudarz, gördüğü rüya üzerine, oğlu Gev’i Keyhüsrev’i aramaya gönderdi.

Gev, Keyhüsrev’i tesadüfen buldu ve kolundaki Keyani işaretinden onu tanıyarak İran’a getirdi.

İran’da amcası Fariborz’u kendine rakip buldu.

Keykavus, hükümetin, Ehrimen’in hüküm sürdüğü Behmendiz kalesini alana ait olacağını söyledi. Semavi kuvvetlerin yardımıyla kaleyi Keyhüsrev aldı.

Turanlılarla mücadele etti. Başlangıçta gönderdiği ordular, Turanlılar karşısında başarı kazanamadı.

Fakat sonunda Efrasiyab Çin imparatorunun yardımına rağmen Keyhüsrev’e yenildi.

Kaçarak Azerbaycan’da bir mağaraya saklandı.

Saklandığı yer ancak tabiatüstü çarelerle meydana çıkarıldı.

Yakalanarak başı kesildi.

Keyhüsrev, büyük babası Keykavus’un ölümünden sonra hükümetin başına geçti.

Sulh içinde hüküm sürdü.

Kuşid dağındaki büyük bir ejderi öldürdü.

Hayatının sonunda Allah’tan kendisini göğe kabul etmesini istedi ve bir dağ yolculuğuna çıktı.

Bir kaynağın (ölümsüzlük ırmağı) suyunda yıkandıktan sonra kayboldu.

Bir cevap yazın