Khimaira Kimera – Mitoloji

Khimaira Kimera – Mitoloji Yun.Mit.Tek bir vücutta çeşitli canlıların kimi uzuvlarına sahip, ağzından ateş püskürten varlık. Kimera tek başına veya Bellerophontes ile birçok seramiğe işlenmiştir. Bazen Kimera ağzından ateşler saçan keçi başlı bir canavar olarak temsil edilir.

Tam oyma tarzında yapılmış en ünlü Kimera 1554’te Arezzo yakınında bulunmuş ve Cellini tarafından onarılmış olanıdır (Floransa müzesi). Bu Kimera, sırtında bir keçi başı olan, kuyruğu bir yılan başı biçiminde son bulan M.ö. IV. yy.dan kalma etrüsk işi bir aslandır. Daha sonra, kaplan başlı ve kanatlı Kimera’lar da yapıldı.

Kimera adı bazı fantastik hayvanlara da verilmiştir. Ama bu hayvanların, eskilerin Kimera’ları ile, çeşitli hayvanlardan alınmış garip biçimlerinden başka ortak yanları yoktu. Hıristiyan sanatı Kimera’yı kötü ruhun simgesi haline getirerek, sırtı pullarla kaplı, kırpık kanatlı, kuyruklu bir ejderha biçiminde tasvir etti.

Roma devrinde sütun başlıkları Kimera’larla süslenirdi. Gotik sanatta ise Kimera’nın kafası uzun bir köpek başı halini aldı. Rönesans Kimera’ya yeniden insana benzer bir biçim verdi.

Bu motif en çok XVI. yy. eserlerinde görüldü ve XVII. yy.da yavaş yavaş kayboldu, Napolyon devrinde, süslemecilikte yeniden kullanılmaya başladı. Antik çağ Kimera’sıyla ilgili resimlerin arasında Claude le Lorrain’in Kimera’ya Üstün Gelen Bellerophontes’\ özellikle anılmaya değer.

Bir cevap yazın