Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa Kimdir | Biyografi,Osmanlı |

Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa Kimdir,Türk devlet adamı (Kıbrıs 1813 – İstanbul 1871).

Amcası Hazinei Hümayun kethüdası Kıbrıslı Mehmed Emin Efendinin yardımıyla İstanbul’a gelerek Enderuna girdi, sonra da Paris’te öğrenimini bitirdi; Asakiri Mansure yüzbaşısı oldu (1828).

Bir süre Londra’da kaldı (1833); iki defa Paris’e gitti.

Abdülmecid’in cülusunda İstanbul’a dönerek tophaneye miralay oldu ve mirlivalıkla Tophane meclisi üyeliğine getirildi.

Bundan sonra Dârı Şûrayı Askeri üyesi (1840), Akkâ muhafızı (1844), Kudüs mutasarrıfı (1845), Tırnova kaymakamı (1847), Belgrad muhafızı, Tırhala mutasarrıfı ve Londra elçisi oldu (1848).

1850’de Halep’te çıkan kargaşalığı yatıştırmak için buraya vali olarak gönderildi; başarısından dolayı Girit valiliğine tayin edildi; fakat istifa etti.

Ertesi yıl Arabistan ordusu müşirliğine getirildi.

Türk-Rus ve Kırım savaşında Şam dolaylarında çıkan karışıklıkları bastıramadığı için azledildi; fakat 1853’te Sinop valisi, kaptanıderya ve Mustafa Naili Paşanın azli üzerine sadrazam oldu (24 mayıs 1854).

Mustafa Reşid Paşa ile geçinemediği için azledildi (23 kasım 1854).

1855’te Tanzimat meclisi reisi ve sadrazam Âli Paşa Paris kongresine gidince, sadaret kaymakamı oldu (2 şubat 1856).

Barıştan sonra fevkalâde büyükelçi olarak Rusya’ya gönderildi.

ikinci defa kaptanıderya oldu (1858).

Aynı yıl meclis üyeliğine tayin edildi; çok geçmeden azledildi (1859).

Aynı yıl tekrar sadrazamlığa getirildi; bir süre sonra da azledildi. 1860’ta üçüncü defa sadrazam oldu.

Abdülaziz’in cülûsunda sadarette kaldı; fakat yeni padişahla anlaşamadı.

1,5 Ay sonra görevinden alındı (6 ağustos 1861) Aynı yıl Edirne valisi oldu; fakat istifa ederek İstanbul’a döndü.

Meclisi vâlâ başkanı oldu.

Ertesi yıl görevinden ayrıldı.

Bir cevap yazın