Kıbrıslı Mehmed Paşa Kimdir,Hayatı

Kıbrıslı Mehmed Paşa (1813–1871) Osmanlı sadrazamı.

Enderunda yetişti. Hassa ordusunda yüzbaşıyken, yükseköğrenim yapmak üzere Londra ve Paris’e gitti (1833). Dönüşünde kolağası oldu.

Miralay olduktan sonra Tophane’ye tayin edildi (1839). Bu görevdeki başarısı sebebiyle Tophane meclisine üye seçildi.

Akkâ muhafızlığına, daha sonra Kudüs mutasarrıflığına tayin edildi. Belgrad muhafızı oldu.

Kısa bir süre sonra azledirek Tırhala mutasarrıflığına tayin edildi.

Vezirlik rütbesiyle Londra elçiliğine gönderildi (1850); bu görevden alınarak Halep valiliğine tayin edildi (1852).

Arabistan müşirliğine, kaptanıderyalığa’ ve sadrazamlığa getirildi (1853).

Abdülmecid zamanında başlayan Kırım savaşını uygun bulmadığı için görevinden alındı.

Tanzimat reisliği, sonra da sadaret kaymakamlığı yaptı(1855).

Bu görevdeyken emekliye ayrıldı. Bir süre sonra Petersburg elçiliğine gönderildi.

Dönüşünde memur olarak Mecalisi Aliye’ye girdi. 1857’de ikinci defa tanzimat reisi ve bir yıl sonra da sadrazam oldu.

Kabine ile anlaşmazlığa düştüğünden istifa etti; fakat kısa bir süre sonra tekrar aynı göreve getirildi.

Aynı zamanda Rumeli müftülüğü görevini de yürütüyordu.

Bu görevlerinden alınarak Edime valiliğine getirildi (1859).

Kısa bir süre sonra Mecalisi Âliye’de görev aldı (1865)

Bir cevap yazın