Kılıç Ali Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Kılıç Ali Paşa Kimdir,(Uluç da denir), Türk denizci ve amirali (Licastelli 1500-istanbul 1587).

Kılıç Ali Paşa Hayatı
Kılıç Ali Paşa Kimdir
Kılıç Ali Paşa ,(Uluç da denir), Türk denizci ve amirali (Licastelli 1500-istanbul 1587).

Söylentiye göre papaz olmak için Napoli’ye giderken cezayir korsanlarından Ali Ahmed Reis tarafından esir edildi.

Kadırgalarda forsayken, ismi Luka Galani idi.

Uzun bir korsanlık devrinden sonra müslüman oldu ve reisi ona kendi adını verdi (Ali).

Ali bu tarihten sonra, ya bir korsanla birlikte, veya kendi hesabına çalışmaya başladı.

Denizcilikteki tecrübesi, cesareti ve şöhreti etrafa yayıldı.

Kuzey Afrika sularında müslüman ve hıristiyan ticaretine karşı şiddetle hareket eden ve arap olmayan korsanlara verilen Uluç namı ile de anıldı.

Uluç Ali, 1548’de Turgut Reisin hizmetine girdi ve Mehdiye kalesinin savunmasında bulundu.

Cerbe başarısına katıldı.

1551’de Turgut Reis İstanbul’a gelince, kendisine Karlıeli sancakbeyliği Uluç Ali’ye ve diğer reislere de seksener akçe ulûfe ve gemilerinde fener taşıma izni verildi.

Uluç Ali Reis, İstanbul tersanesinde kaptan olarak çalışmaya başladı ve Turgut Reis ile Trablus fethine Napoli, Sicilya harekâtına katıldı.

1560’ da Piyale Paşa emrinde Akdeniz’e açılan donanmada Uluç Ali de vardı.

Turgut Reis ölünce, yerine Cezayir beylerbeyi oldu.

1570’te Tunus’u İspanyolların elinden aldı.

Coletta kalesini kuşattı.

Kıbrıs seferi yüzünden kale nin ele geçirilmesini beklemeden denize açıldı.

Kıbrıs’ın fethi tamamlandıktan sonra, donanma serdarı Pertev Paşa ile kaptanıderya Müezzinzade Ali Paşa, Kıbrıs’tan Rodos’a geçtiler ve Girit sahillerini vurdular.

Uluç Ali Paşa da 20 gemiyle donanmaya katıldı Donanma Lepanto’ya gelip demir attı; Fakat Haçlılar tarafından saldırıya uğradı.

Uluç Ali’nin savaş planları Kaptanıderya tarafından kabul edilmedi ve savaşa tutuşuldu Savaşta osmanlı merkez ve sol kanadı bozulduğu halde, Uluç Ali Paşa savaşa geç başladı ve yaptığı mahir manevra sayesinde düşman kanadına kumanda eden Giovanni Andrea Doria’yı esas kısımdan ayırdı.

Ustaca yaptığı hücumlarla düşmana tutsak olmaktar kurtuldu ve 30 kadar gemisi ile Ayamavra adasına doğru yollandı.

Uluç Ali Paşa, orayı derhal İstanbul’a bildirdi, sağdan soldan topladığı gemilerle (42 gemi) İstanbul’a döndü.

Selim II kaptanıderyalığı ona verip.

Uluç lakabını da Kılıç’a çevirdi.

Sadrazam Sokullu Mehmed Paşanın da çok yakın ilgisiyle İstanbul tersanesini genişletip, büyük bir inşa faaliyetine girişerek yeni bir donanma meydana getirdi.

1572’de 250 gemiden kurulu bu donanmayla sefere çıktı.

1574’te Kılıç Ali Paşa, Sinan Paşa ile İtalya ve Sicilya sahillerini vurdu.

Tunus’a asker çıkarttı; Kılıç Ali Paşa, denizden sahilleri abluka etmişti.

33 Gün süren kuşatmadan sonra Tunus tekrar ele geçirildi.

Kılıç Ali Paşa, İstanbul tersanesini genişlettiği gibi, daha büyük gemiler inşa edilmesini de sağladı, ölümüne kadar 16 yıl kaptanıderyalık yaptı.

Beşiktaş’ta bir mescitle Tophane’de bir cami, hamam ve mektep yaptırdı.

Zevcesi Selime Hatunun da Fındıklı deresinde bir mescidi vardı.

Çocuğu olmamıştır.

Bir cevap yazın