Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Kılıç Ali Paşa Camii | Tarihi Yapılar |

Kılıç Ali Paşa Camii Hakkında Bilgi,Kılıç Ali Paşa Camii,İstanbul’da Tophane semtinde kaptanıderya Kılıç Ali Paşa tarafından yaptırıldı (1580).

Mimar Sinan’ın eseridir.

Eskiden denize daha yakınken, sonradan kıyı doldurularak denizden uzakta kaldı.

Kılıç Ali Paşa Camii Mimari Özellikleri

İstanbul’daki Süleymaniye camii gibi, Sinan’ın Ayasofya şemasından ilham alarak yaptığı eserlerdendir.

İç mekân, ortadaki merkezî büyük kubbenin ön ve arkasına eklenmiş iki yarı kubbeyle derinleştirilir.

Merkezî kubbe dört pilpaye üzerine oturmaktadır.

Ayrıca kubbenin yükü dört büyük payanda kemeriyle dış Kılıç Ali Paşa Camiiduvarlara aktarılmıştır.

Böylece taşıyıcı duvarlarda çok sayıda pencere açmak mümkün olmuştur.

Sinan, bu camide Ayasofya plan şemasını bazı değişikliklerle uyguladı.

Ayasofya’da yan nefleri ayıran duvarlar burada kaldırıldı ve mekânın genişliği uzunluğuna uyduruldu.

Ayasofya’daki galeriler kadınlar mahfili haline sokularak muhafaza edildi.

Bütün bu benzerliklere rağmen Kılıç ali paşa camiinin kubbe düzeni ve mekân etkisi oldukça değişiktir.

Osmanlı mimarisinin ve Sinan’ın özgün örneklerinden biridir.

Bir yanıt yazın