Kilogram Nedir,Nerelerde Kulanılır

Kilogram Nedir,Nerelerde Kulanılır ,Kilogrammetreküp, bir karışım içindeki belli bir maddenin derişme birimi; 1 metreküplük toplam hacminde bu maddeden 1 kilogram bulunan homogen bir örneğin derişikliğine eşittir (sembolü kg/m3).

Kilogram ağırlık (veya kilogram kuvvet), 1 kilogramlık bir kütlenin Yer tarafından çekilmesini sağlayan kuvvete eşit olan kuvvet birimi. (Yerçekim ivmesi için 9,80665 m/sn2’lik normal değeri alınmazsa, bulunulan yerin ivmesine göre bu birimin değeri de değişebilir. Bu şartlar altında kilogram ağırlık 9,8 newton kadardır.)

Kilogram, altı temel birimli ondalık metrik sistemin temel birimlerinden biridir.

Bu birim, 1889’da Paris’te toplanan Ağırlıklar ve ölçüler Genel konferansınca onaylanan ve Sevres’de Bretcil’de saklanan iridyumlu platinden yapılmış milletlerarası örnek kütlenin ağırlığına eşittir.

Bu örnek kütle maksimum yoğunluktaki suyun bir desimetreküpünün kütlesinden 27 mg daha fazladır.

Bir cevap yazın