Kırağılıdere

Kırağılıdere  Harabeler Kırağılıdere vadisinin güney yönündeki yamacın art sırtında oldukça büyük bir alana yayılır. Karatepe’de kazılar yapan Prof. Bahadır Alkım tarafından bulundu (1952). Henüz kazı yapılmadı. Mimari kalıntılarından ve toprak üzerinde bulunan yunanca bir mezar yazıtından Geç Antik çağa ait olduğu anlaşıldı.

 

Bir cevap yazın