Kırım Karasubazar

Kırım Karasubazar Kırım’ın güneyinde yer alan şehir.engili Giray I (1467-1515), oğlu Mehmed Giray’ı kalgay olarak Akmescid’e gönderdiği zaman Karasubazar da onun yönetimine verildi. Feth Giray II (1736-1737), rus saldırısı karşısında şehri bir süre için başkent yaptı.

Karargâhını da burada kurdu. Kasubazar, han ve kalgaylar zamanında çok gelişti. XVII. yy. sonlarına doğru sık sık Don Kazaklarının saldırılarına uğradı. 1737’de Ruslarla birlikte gelen Kalmuklar tarafından yağma edildi.

Osmanlı kuvvetleri şehrin daha fazla tahrip olmasını önledilerse de Kalmukların şehirden binlerce esir götürmesine engel olamadılar. 1771’de Ruslar, şehri bir defa daha yıktı. 1777’de Şahin Giray’a karşı yapılan ayaklanmalar burada başladı. Katerina II’nin Kırım’ın Rusya’ya katıldığını bildiren fermanı da bu şehirde rus generali Potemkin tarafından okundu (1783). XIX. yy.ın sonunda şehirde 15 000 türk yaşıyordu.

Karasubazar, XX. yy.ın başlarına doğru Kırım’da millî kültür hareketinin merkezi durumundaydı. 1905’te başlayan millî uyanış hareketinde başlıca rolü oynayan Vatan Hâdifni gazetesi burada yayımlanıyordu. 1917’de başlayan Rus ihtilâli sırasında çok yıkım gören şehir gerilemeye başladı. 1935’te şehrin nüfusu 8 200’dü. 1944’te Kırım Türkleri gibi Karasubazar Türkleri de sürgüne gönderildi. Tarihî bir türk şehri olan Karasubazar’da birçok türk anıtı vardır.

 

Bir cevap yazın