Kırklareli Kadı Camii,Özellikleri

Kırklareli Kadı Camii (Eminaliçelebi camii de denir) Emin Ali Çelebi tarafından yaptırıldı (1569).

Kırklareli Kadı Camii Özellikleri

Kare planlı, üzeri kiremit kaplı, ahşap çatıyla Örtülü bir yapıdır.

Kesme taştan yapılan camide yer yer küfeki taşı da kullanıldı.

Tuğla ile örülmüş sivri kemerli pencerelerin alınlıklarında görülen rozetler binanın tek süsüdür.

İçte ve dışta başka süs unsuru yoktur.

Mihrap mukarnaslıdır, mimber geç devirde yapıldı.

Tek şerefeli minare ilk biçimini korumaktadır.

Halen kullanılmakta olan cami 1958 yılında onarıldı.

Bir cevap yazın