Kirkor Çulhayan Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Kirkor Çulhayan Kimdir,Hayatı (1868-1938),Ermeni Türk besteci.

10 Yaşında Nikogos Taşçıyan’ın özel öğrencisi oldu. Ayrıca dini musiki öğrendi. Patrikhane kilisesinde okuyucu oldu (1885).

Nikogos ölünce Hampartzum Çerciyan’ın (Küçük Hamparsum) öğrencisi oldu.

Tekirdağ’da Surp Takavor kilisesi başokuyuculuğuna getirildi (1891); Rumelihisarı, Surp Takavor kilisesi başokuyuculuğuna tayin edildi (1893); Bahçekapı’da kiraladığı dükkânda musiki öğretmeye ve Türk musiki eserlerin notaya alarak geçinmeye başladı. Tanıştığı Türk müzisyenlerine Hamparsum notası öğretti.

Rauf Yekta tarafından tekkelere götürülerek dini Türk musikisini de tanıdı. Kasımpaşa’da, Hadikai Marifet, sonra Aksaray’da Şinasi, Erenköy, Büyükada, Heybeli Türk okullarında musiki öğretmenliği yaptı. Hahambaşının teklifi üzerine, musevi ayinlerini notaya aldı.

Ermenice dini besteleri ve bir badarak’ı (ermeni ayini) ün kazandı, ölümünden bir yıl önce, musiki hayatının 50. yıldönümü jübilesi yapıldı. Keman ve nısfiye çalardı iyi bir okuyucu idi; şarkılarının özelliği yoktur.

Bir cevap yazın