Kırmızı Gözlü Muhabbet Kuşu,Özellikleri

Kırmızı Gözlü Muhabbet Kuşu Özellikleri

Bir yıl veya bir yılı pek az aşan bir süreden sonra, bu kez Almanya’da ‘Fallow’larin benzeri Kırmızı Gözlülerin üretilmesi başarıya ulaşmıştır.

Kırmızı Gözlü Muhabbet Kuşu Özellikleri

Almanlar, bu tür üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştırarak, tanıtılmasını ve kuşseverlere benimsetilmesini sağladıkları gibi, Kırmızı Gözlü Yeşillerin yanı sıra Kırmızı Gözlü Mavileri de türetmişlerdir.

Üretimine ağırlık verilen bu kuşlar iyi kazanç sağlamaları nedeniyle dünyanın hemen her yöresine ihraç edilmiştir.

Bu arada İngiltere’ye de giren kuşlar, İngiliz meraklılar tarafından ilgi görmüşler, hem üretimleri ve hem de bunlardan yeni türlerin elde edilebilmesi için çalışma ve araştırmalara konu olmuşlardır.

Bu çalışmalar ürününü vermekte gecikmemiş ve birkaç yıl içinde Luton adıyla anılan yeni bir tür geliştirilmiştir.

Lutonların Alman türünden ayrıcalığı gözlerinin tümünün parlak kırmızı renkte olmasıydı.

Halbuki Alman türünde, kırmızı renkli göz irisini, açık renkli bir halka çevrelemekteydi.

Dünyanın hemen her bölgesinde Fallow ailesinden muhabbetkuşları üretilmektedir.

Çok az sayıdaki birkaç örnekten başka, tanımlanan bu iki ayrı türe ilâve edilebilecek yeni çeşitlemeler yoktur.

İngiltere’de Fallow türü üzerine yapılan araştırmaların yeni bazı türlerin elde edilmesine olanak sağladığı bilinmektedir.

Bu, bugün Danimarka Alacası olarak bilinen bedeni iki renkli muhabbetkuşunun, parlak ve koyu mor gözlü türüdür.

Bu mor gözlü kuşlar renk olarak Gümüşkanatlılara çok benzerler.

Yalnız onların tüy rengi daha
soluktur.

Bunlar sayıları pek fazla olmayan birkaç üretici tarafından yetiştirilmektedir.

Bu aileden bugüne değin, Mor Gözlü Gümüşkanatlılar ve Mor Gözlü Tarçın Renkliler türetilebilmiştir.

Fallowlarla Tarçın Renkliler veya Beyazlarla Tarçın Renkliler çiftleştirildiğinde Lutino veya Albino görünümünü veren, gözleri kırmızı, tüyleri lekesiz sarı veya beyaz olan türler elde edilebilmektedir.

Son derece çekici birer tür olan Kırmızı Gözlü Lutino ve Albinoların üretilmesi Fallowların görülmesinden hemen sonradır.

Bunları da ilk kez üretme başarısını Almanlar göstermişler, İngilizlerse Almanların izleyicisi olmuştur.
Lutino ve Albinoların üretilmesi, Almanya’da iki ayrı yöntemle gerçekleş tirilmekteydi.

1.Aynı nitelikteki dişi ve erkekten gelenlerin çiftleştirilmesiyle.

2.Ayrı nitelikte dişi ve erkekten gelenlerin çiftleştirilmesiyle.

Bu iki yöntemle üretilenlerin arasındaki ayrıcalığın açıklığa kavuşması pek o kadar kolay olmamıştır.

Aynı niteliği taşıyan anne ve babadan gelenle, ayrı nitelik taşıyan anne ve babadan gelen Albinolar, dış görünüşleri açısından tümüyle aynıdırlar. Değişik olan yalnızca türeyiş, biçimleri ve genlerinde taşıdıkları özelliktir.

Görünüş olarak tümüyle aynı renk özelliklerini veren Albinoların üremede neden oldukları karmaşa başlangıçta çözülmesi çok güç görünüyordu.

Üreticiler bu tür eşleştirmeler sonunda elde ettikleri yavruların beklenmeyen renk özelliği karşısında şaşkınlıktan donup kalıyor ve nedenine bir türlü akıl erdiremiyorlardı.

Kırmızı gözlü, beyaz tüylü ancak anne ve babası Albino olmayan bir Albino erkeğini, soydan Albino olan bir dişiyle çiftleştirdiği zaman tümüyle mavi tüylü, siyah gözlü yavrular elde eden bir üreticinin şaşkınlığının ne ölçüde büyük olduğu kestirilebilir ve ona hak verilebilir.

Bu sonuçlar üstüne yapılan araştırmalar ve gözlemler, üreticileri şu sonuca ulaştırmıştır:
Soydan Albino niteliğini taşımayan kırmızı gözlü beyazlar, çekinik nitelik taşırlar.

Yani başat bir özellik karşısında kendi niteliklerini döllerine geçiremezler.

Kendi soyundan gelenlerle birleştiklerinde özelliklerini geçirme olasılığı daha fazla olur.

Bu çekinik nitelikler salmalarda denetimsiz bir çiftleşmeye bırakılırsa, döller sonra salmalarda Albino özelliğini gösteren kuşların yok olduğu görülür.

Kırmızı Gözlü Muhabbet Kuşu

Kırmızı Gözlü Muhabbet Kuşu

Kırmızı Gözlü Muhabbet Kuşu

Kırmızı Gözlü Muhabbet Kuşu

Bir cevap yazın