Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Kırşehir Cacabey Medresesi,Tarihi | Tarihi Yapılar Kırşehir |

Kırşehir Cacabey Medresesi Kırşehir’de Gıyaseddin bin Kılıç Arslan zamanında Kırşehir valisi bulunan Nureddin Cibril bin Caca Bey tarafından yaptırılan medrese (1272).

Kırşehir Cacabey Medresesi Tarihi

Kırşehir Cacabey MedresesiRasathane olarak yapıldığı kabul edilir.

Planı kare biçimi olan yapıda selçuklu medrese ve camilerinden ayrı özellikler vardır.

Kubbeli medreseler tipine giren yapıya kuzeyindeki taç kapıdan girilir.

Üzeri sivri tonozla örtülü bir geçitten sonra bir orta avluya geçilir. Orta avlunun üstü, ışık ve hava almak için tepesinde delik açılmış bir kubbeyle örtülüdür.

Bu orta bölümün sol tarafında ve girişin karşısında tonozlu birer eyvan bulunur.

Güneydeki eyvanda mihrap yer alır.

Soldaki eyvanın giriş yanındaki merdivenden Caca Beyin türbesine çıkılır.

Orta bölümün çevresindeki sekiz odadan, girişin sağında bulunan bir merdivenle üst kata bağlanır.

Yapı, plan düzenlemesi bakımından Bursa’daki ilk osmanlı camilerine örneklik etmiş olabilir.

Köşe kuleleri, soldaki türbesi ve iki renkli taştan yakılan portali ile değişik cephe mimarisi gösterir.

Medrese ile türbenin duvarları kubbeleri taştan, minaresi ise tuğladandı’ Kıble eyvanı köşelerinde süs sütunları bulunmaktadır.

Bunlar, birbiri üzerine yekleştirilen çömlek ve vazo motiflerinden meydana getirilmiştir.

Stalaktit başlıkları vardır.

Minare ve türbesindeki çini süslemeler.

Selçuklu çini süslemelerinin en güzellerindendir.

Kırşehir Cacabey Medresesi
Kırşehir Cacabey Medresesi
Kırşehir Cacabey Medresesi

Bir yanıt yazın