Kist Nedir,Nasıl Oluşur

Kist Nedir,Nasıl Oluşur,İçi koloit ya da yağ gibi sıvı ya da yarı sıvı bir maddeyle dolu patolojik torba.

Kist’lerin sebebi, yeri ve muhtevası çok değişiktir. Bazı kistler asalaklardan ileri gelir. Gözde görülen keseli kurt kistleri, karaciğer, akciğer ve dalakta görülen hidatik kistler bu çeşittendir.

Doğuştan olan diğer kistler, gelişmedeki bir aksaklıktan, dış derinin torbalanmasından meydana gelir (doğuştan olan boyun kistlerinde görüldüğü gibi). Bazı kistlerin içinde sümüksü bir madde vardır.

Kaşlarda veya yumurtalıkta meydana gelen deri kistlerinin içindeyse, yağlı maddelere; deri, saç veya diş ürünlerine rastlanır.

Doğuştan olmayan kistler ise bezlerin devamlı şişmesinden olabilir.

Saçlı deriden olan ve yağ urları denilen yağbezi kistleri, tükrük bezi kistleri (kurbağacıklar), pankreas kistleri, bilek eklem kistleri bunlardandır.

Bunların dışında kalan kistler, ur hücrelerinin çoğalmasından olur (dallanan bazı yumurtalık kistleri). Kistler, komşu organlar üzerinde yaptığı basınçla rahatsızlıklara yolaçar.

Bazıları (yumurtalık kistinde olduğu gibi) büyük ölçüde gelişir, karın gebeliğin son zamandaki halinden daha gergin görünür.

Bazı kistler emilip dağılabilir, kopabilir, irinlenebilir veya kansere dönüşebilir. (Tek tedavi yolu cerrahi müdahaledir.)

Bir cevap yazın