Kloroasetik Asit Nedir,Özellikleri | Ansiklopedik Bilgi |

Kloroasetik Asit Nedir,Özellikleri ,formülü ClCH₂CO₂H olan organik klorlu bileşik.

Klorasetik asit sanayide, klorun, kaynayan asetik asit üzerine kükürt eşliğinde doğrudan doğruya etkimesiyle elde edilir.

Meydana gelen klorasetik asit damıtılarak ayrılır. Bir başka sanayi sentezi de, asetilen’in klorürlenmesinden elde edilen trikloretilen’in sönmüş kireç yardımıyla hidratlanmasına dayanır.

Klorasetik asit, 63°C’ta eriyen ve suda çözünen billurlar meydana getirir. Keskin bir asetik asit kokusundadır, yakıcıdır.

Damıtılabilir ve 186° C’ta kaynar. Su ile ısıtıldığında glikolik asit haline dönüşür, indigo (çivit boyası) sentezinde kullanılır.

Bir cevap yazın