Kloroz Hastalığı

Kloroz Hastalığı Nedir,Demir noksanlığından ileri gelen fizyolojik bir hastalık. Dölyolunda sık sık beaz bir akıntı görülür. Anemi’de bu tipkansızlıkların her zamanki belirtileri görülür.

Bunlar alyuvar sayısının biraz azalması, önemli miktarda hemoglobin azalması, alyuvarlarda halkaların meydana gelmesi ve kanda kemik iliği normoblastların varlığıdır, özel ilacı demirdir. Bu demir tedavisinin (protoksalat, glükonat, glütamat ve demirin başka tuzları) tatbikinden beri klorozda gözle görülür bir azalma meydana gelmiştir.

Bitki hastalıkları Kloroz

Bitki hastalıkları. Yaprakların sarımtırak bir renk aldığı bitki hastalığı.

Bitkilerdeki kloroz, beslenme fonksiyonlarında fazla nemlilik, kök sistemi asalakları v.b. gibi bir düzensizlikten ileri gelir: en sık görülen kloroz, çounlukla kireçli topraklarda görülen demir klorozu’dur. Bazı meyve ve asma ağaçları anaçları fazla kirece karşı çok daha dayanıklıdır. Mesela gövdeye açılan deliklerden demir tuzlarının verilmesi, ağacın yeniden yeşermesini sağlayabilir.

Bir cevap yazın