Knidos Antik Kenti

Knidos Antik Kenti,Muğla ili Datça ilçesinde bulunan antik kent.

Knidos Antik Kenti Tarihi

Şehrin kuruluşu hakkında birçok efsane vardır. Herodotos, şehrin Lakedaimon’lularla birlikte Anadolu’ya gelen bir kahraman tarafından kurulduğunu bildirir.

M. ö. V. yy.da Knidoslular pers ordularını şehre sokmamak için Knidos yarımadasını ada haline getirmeye çalıştılar, fakat Delphoi kâhininin nasihatin a uyarak Perslere bağlandılar. M.ö. 480-412 arasında şehir Attike-Delos Deniz birliğine girdi.

M.ö. 412 yılında bu birlikten ayrılarak İsparta tarafına geçti. M.ö. 397 yılında İsparta’dan ayrılan şehir M.ö. 390 yılında yeniden İsparta ile birleşti. M.ö. 344 yılında Büyük İskender’in Granikos (Bigaçay) savaşında Persleri yenmesi üzerine, şehir İskender’in hakimiyeti altına girdi. M. ö. 285-222 yılları arasında, Ptolemaios Eurgetes veya Philadelphos’un Knidos şehrinde bir Apollon stoa’sı yaptırmış olduğu bilinir.

Şehir M.ö. 190-167 yılları arasında serbest olarak sikke basımına devam etti. Antiokhos’un yenilgisinden ve Rodos hakimiyetinin bütün Karia bölgesini etkisi altına almasından sonra, Rodos sisteminde sikke bastı. Knidos M.ö. 29 yılında Roma’nın müttefiki oldu. M.S. 263-467 yılları arasında deprem felaketlerine uğrayan şehir, önemli yapılarının yıkılmasıyla gittikçe sönükleşti.

M.S. VI. yy.dan sonra arap korsanlarının istilasına uğradı ve terkedilmiş bir şehir haline geldi. Yamaçlarının eteklerinde ve liman tesislerinin doğusunda yer alan şehrin esas kısmı teraslara ayrılmıştı. Batıdaki dağların yüksek yamaçları şehri korumaktaydı. Knidos’un verimli bir hinterlanda sahip olmaması ve Küçük Asya’nın iç kısımlarıyle bağlantısı bulunmaması antik devirlerde şehrin gelişmesini engelledi.

Knidos Antik Kenti Kazıları

Knidos şehri antik yapılarına ait taşların büyük bir kısmı, köylüler tarafından tahrip edilerek kireç imalinde kullanıldı. XIX. yy.da Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa Kahire’de yaptıracağı saray ve İstanbul’da Dolmabahçe sarayı inşaatları için gerekli mermeri buradan sağladı.

1856-1859 Yılları arasında Knidos’ta ilk. kazılar yapıldı. İngiliz arkeologu sir Charles Newton tarafından yapılan kazılarda, bulunan bütün kıymetli eserler Londra British museum’a götürüldü. Uzun süren bir aradan sonra şehirde 1967 yılından itibaren Long island üniveritesi adına Prof, îris Cornelia Love tarafından kazılara başlandı.

Şehrin kuzeyinde bir liman vardır. Bu limanda 20 gemilik bir tersanenin bulunduğu sanılır. Cadde ve yollarla düzgün bir şekilde bölünmüş olan şehirde, tapınak gymnasium ve stoa kalıntıları tespit edildi.

Güney limanın kuzeyinde tanrı Dionysos’a ait bir tapınak vardır. Bu tapınağın doğusunda biri küçük, diğeri büyük iki tiyatro kalıntısı yer alır. Büyük tiyatronun doğusunda Demeter ve Kore’ye ait kutsal alan, kuzeydoğuda 228 m yüksekliğindeki akropolis bulunur.

 

 

Bir cevap yazın