Koca Sinan Paşa Kimdir,Hayatı

Koca Sinan Paşa Kimdir,Türk devlet adamı (Arnavutluk 1520 – İstanbul 1596).

Koca Sinan Paşa Hayatı

Malatya sancakbeyliğiyle saraydan ayrıldı. Kastamonu, Gazze ve Nablus sancak beyliklerinde bulundu. Erzurum, Halep ve Mısır beylerbeyliğine tayin edildi (1567).

Mısır beylebeyliginde bulunduğu sırada Yemen de İmam Mutahhar isyanını bastırdı.

İsyancıların elinde bulunan Aden ve Sana’yı ele geçirdi (1569).

Bu başarılarından dolayı Yemen fatihi olarak ün kazandı. Yedinci vezirlikle divana tayin edildi (1573).

Bu görevdeyken İspanyolların eline geçen Tunus şehrini ve HalkÜlvad (Goletta [La Goulette]) kalesini ispanyollardan alarak Tunus’un fethini tamamladı (1574) ve dördüncü vezirliğe yükseldi.

İran Şahı Talimasp’ın ölümünden sonra İran’da çıkan karışıklıklardan yararlanılarak İran’a savaş açılmasını savundu.

Sokullu Mehmed Paşanın karşı koymasına rağmen isteği kabul edildi (1577); fakat İran serdarlığı Mustafa Paşaya verildi. İran savaşının ikinci yılında Mustafa Paşanın yerine serdar oldu (1579).

İran serdarı bulunduğu sırada Sokullu Mehmed Paşa öldürülünce Sinan Paşa sadazam oldu (1580).

İran savaşlarında başarı gösteremediğinden serdarlıktan ve sadrazamlıktan azledilerek Malkara’ya sürüldü.

Dört yıllık sürgün hayatından sonra Şam beylerbeyliğine tayin edildi (1586). ikinci defa sadrazam oldu (1588).

Bu sadrazamlığında imparatorlukta bulunan birçok maden ocağını yeniden işleterek ve bölgesel darphaneler açtırarak paranın ayarını düzenledi.

Sakarya ve Sapanca ile Marmara denizi arasında açılacak iki kanalla Karadeniz ve Marmara’yı birleştirmek istedi; fakat bu teşebbüsünde başarı kazanamadı.

1591’de azledilerek ikinci defa Malkara’ya sürüldü; 18 ay sonra Siyavuş Paşanın yerine tekrar sadrazam oldu (1593).

Bu sadrazamlığında, 1568 tarihli antlaşma gereğince Osmanlı imparatorluğuna yılda 30 000 duka altını vergi veren Avusturya’nın bu vergiyi kaldırması üzerine bazı sınır olaylarını bahane ederek Avusturya’ya savaş açılmasını sağladı (1593) ve serdarıekrem olarak ordunun başına geçti.

Savaşın ilk aylarında Veszprem (Türk. Bespiressi) ve Polata (Palota) kaleleri alındıysa da, osmanlı ordusunun kışlağa çekilmesinden yararlanan Avusturyalılar saldırıya geçerek Neograd (Noygrad) kalelerini aldılar.

İstolni – Belgrad (Szekesfehervar [Stuhlweissen-burg]), Estergon ve Hatvan kalelerini kuşattılar.

Sinan Paşa karşı saldırıya geçerek Tata ve Yanık (Raba Györ) kalelerini aldı (1594).

Bu sırada Mehmed III osmanlı tahtına geçtiğinden (1595) Sinan Paşa azledildi ve Malkara’ya sürüldü (1595).

Aynı yıl dördüncü defa sadrazam oldu. Ferhadna, Mısırlıların hâkimiyeti altına girdi (1947).

1957 ve 1967’de yarımadada İsrail birlikleri, mısır kuvvetlerini yendi ve Mısırlıları dört gün içinde Süveyş kanalına kadar geri çekilmeye zorladı.

Bir cevap yazın