Kocaçimen Tepesi

Kocaçimen Tepesi,Gelibolu yarımadasının güney kesiminde tepe; 303 m. Büyük Anafarta ile Kocadere köyleri arasında. 25 Nisan 1915’te Ingilizlerin, Arıburnu’na yaptıkları çıkarmada, hedefleri Kocaçimen tepesi idi. Yarbay Mustafa Kemal kumandasında 19. Tümenin bir kısmı, İngiliz birliklerini Conkbayırı’nda büyük bir bozguna uğrattı.

Bir cevap yazın