Kocasinan Paşazade Mehmed Paşa Kimdir,Hayatı

Kocasinan Paşazade Mehmed Paşa Babasının yardımıyla kapıcıbaşı, 1591’de yeniçeri ağası, 1592’de Şam valisi ve vezirlik rütbesiyle serdar oldu; 1596’da babası ölünce azledildi.

Daha sonra Belgrad muhafızı, Şam valisi (1604) oldu; ertesi yıl tekrar görevden alındı.

İstanbul’a geldiğinde kubbe veziri tayin edildi.

Katıldığı savaşlarda başarı gösteremedi.

Bir cevap yazın