Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Bilim

Koepe Makarası

Koepe Makarası,Bulucusunun adını taşıyan Koepe makarası günümüzde çekme makinelerinde en çok kullanılan makara türüdür. Bir ucuna yüklü, öbür ucuna boj kafes asılan bir kablonun tutunma özelliğinden yararlanır, iki kablo kolu üzerindeki gerilim farkını azaltmak için, kafeslerin altına bir denge kablosu bağlanır.

Tutunmayı arttırmak için, çıkrık boynu tahtadan veya güçlü bir tutunma sağlayan bir maddeden yapılmış kablo yataklarıyle donatılır. Bu yatakların üzerinde kablo ile aynı çapta yarı dairesel bir oluk açılır. İki kablo kolundaki gerilim farkının tutunma için gerekli en az gerilimden (derinliği çok az kuyularda) çok büyük olduğu birtakım şartlar bir yana,

Koepe makarası bütün öteki çekme makinelerine göre üstünlükler (kütle azlığı, basitlik, ucuzluk) gösterir. Makaranın çapı, çekme kablosu çapma göre 5 ile 8 arasında değişir.

Çok ağır yükler için iki veya dört kablolu çekime başvurulur. O zaman makara daha geniş olur, 2 veya 4 paralel boyun taşır. Koepe makarasıyla donatılmış ilk çekme düzeni, 1877’de Hannover (Ruhr) kuyularında uygulandı.

Bir yanıt yazın