Koksidiyoz Hastalığı Nedir,Belirtileri

Koksidiyoz Hastalığı Nedir,Koksidiyoz’lar çoğu zaman ölüme yol açması ve bir hayvan grubunun içinde kolayca yayılabilmesi dolayısıyla çok tehlikeli hastalıklardır, özellikle geviş getirenlerde, domuzda, tavşanda ve kuşlarda görülür.

Genç hayvanlarda daha sık rastlanır ve daha şiddetli olarak seyreder.

Koksidiyoz Hastalığı Belirtileri

En belirgin özelliği cıvık ve bazen kanlı (sığırlar) bir ishaldir. Ayrıca hayvanda sinirsel bozukluklar da görülür.

Tavşanda, karın hacminin artması en bellibaşlı özelliğidir. Koksidiyozlardan korunmanın yolu hayvanları sağlığa uygun barındırmak ve beslemektir.

Kimya tedavisi, uygun bir beslenme rejimi ile birlikte yürütülürse iyi sonuç verir.

İnsanda nadir olarak görülen koksidiyoz, bağırsak (Eimeria perforans) veya karaciğerde (Eimeria stredai) ortaya çıkabilir. Bazı bilginler bu iki türü bir sayarlar.

Bir cevap yazın