Kolaps Nedir

Kolaps Nedir,Akciğer kolapsı, plevranın su toplaması sonucu veya bir urun etkisiyle veya tedavi için pnömotoraks yoluyla akciğer özek dokusunun itilerek sıkışması. (Kolaps tedavisi.)

Kolaps Nedir
Akciğer kolapsı, plevranın su toplaması sonucu veya bir urun etkisiyle veya tedavi için pnömotoraks yoluyla akciğer özek dokusunun itilerek sıkışması.

Soğuk kolaps, nabız ve solunumun yavaşlaması, kalbin zayıflaması, kan basıncının düşmesi, çevrel soğuma ve bitkinlikle kendini gösteren hastalık belirtisi.

Akciğer kolapsı, ya plevrada toplanan sıvıların akciğeri sıkıştırmasından veya plevranın içine Yeys dışına hava verilmesinden ileri gelir.

Hava verilmesinden ileri gelen kolapsa tedavi kolapsı denir ve suni pnömotoraks alanına girer.

Cerrahî akciğer kolapsı, kemik-kas çeperinin çökeltilmesiyle sağlanır (göğüs cerrahisi).

Frenisektomi ise diyaframı felce uğratmak veya kubbeleştirmek suretiyle kolapsı sağlar.

Kolaps Tedavisi

Akciğerin dinlenmesini sağlamak amacıyla tamamen veya kısmen sıkışıp büzülmesini kolaylaştırıcı tıbbi (pnömotoraks, pnömöperituan) veya cerrahi (plevra dışı pnömotoraks, toprakoplasti; frenisektomi) tedavi usullerinin tümü.

Bir cevap yazın