Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Kolophon Antik Kenti

Kolophon antik kenti hakkında bilgi,M.ö. 430’da Persler Kolophon’u işgal etti; fakat Notion şehri Attike-Delos Deniz birliğine bağlı kaldı.

Kolophon Antik Kenti Tarihi

Bu durum M.ö. 407 tarihine kadar devam etti. Persler Ispartalılar ile işbirliği yapınca Perikles’in yeğeni Alkibiades, 100 gemilik atina donanmasıyla Notion enlerine geldi.

Ephesos’taki donanmanın başında bulunan Lysanadros’un Alkibiades’i bozguna uğratmasından sonra Kolophon. Atina için stratejik nokta olmaktan çıktı. Peloponnesos savaşları sonundaki Kral barısından sonra Notion ile Kolophon tekrar birleşti.

M.ö. 334’ten sonra şehrin bir kısım halkının Notion’a yerleşerek buraya Yeni Kolophon adını vermiş olması mümkündür.

M.ö. 311-306 yılları arasında Kolophon yeniden tahkim edildi. Fakat eski zenginliğine bir daha erişemedi. Bazı tapınaklar, şehir yıkıldıktan sonra da Kolophon’un ününün devamını sağladı.

M.ö. III. yy.da Kolophon ile Notion yeniden bir birlik kurdu; ortak kararlar alarak sikke bastırdı. Bergama kralı Attalos I’e karşı savaştı.

Fakat Birinci Suriye savaşı sonundaki Apameia barışı (M.ö. 188) ile vergi muafiyeti kazanan Kolophon, kısa bir süre sonra liman şehrine nazaran kötü duruma düştü; Bergama’ya bağlı bir yer halini aldı.

Kolophon Antik Kenti Kazıları

Kolophon’un kalıntıları Schuchhardt tarafından bulundu (1887). Şehir müstahkem bir surla çevriliydi. Schuchhardt ve Walter, sur duvarları üzerinde inceleme yaptılar (1887).

Surlar kuzeybatıda kaybolmakta, uzun bir kesintiden sonra şehrin akropolü olabileceği düşünülen tepenin terası boyunca uzanarak ani bir dönüşle batıda yuvarlak kuleye varmaktadır.

Bu kuleden bir kol, en yüksek sırtın doğu kenarı boyunca uzanır; Kabaklıdere’ye yakın kırık bir çizgi halinde devam eder.

Yuvarlak kuleden başlayan diğer bir kol, güneye doğru uzanır; Sivridağ’a paralel bir tepeyi keser; orada iki yarım daire kule ile takviye edildikten sonra zikzak çizerek şimdi ormanla kaplı olan dağa çıkar.

Tepenin zirvesinde dik bir açı ile kuzeye yönelerek aşağı vâdide kulelere ulaşır. Surun içinde şehrin yayılma sahası çok geniştir.

Şehir içindeki önemli yapılardan biri stoa’dır. Farklı zamanlarda yapılmış olan kuzey ve batı kanatlarından meydana gelir. Kuzey kanadı bir portik ile, çift duvarla ayrılmış iki bölümden ibarettir.

Doğu bölümünde bir büyük, iki küçük oda, batı bölümünde ise genişlikleri aynı olan beş oda vardır. Şehircilik yönünden büyük bir önem taşıyan caddeler, Helenistik devirde sadece şehrin ihtiyacını karşılamak için yapılmıştır. Kolophon’da bulunan evler, ışığı avludan alır ve dışa tamamen kapalıdır.

Cam yokluğundan ve emniyet kaygısından sokağa pencere açılmaz, avludan faydalamlırdı. önceleri sokağa akan sular sonradan pişmiş topraktan kanal vasıtasıyla kuyuda biriktirilir; gerektiğinde kullanılırdı.

Kolophon’da şehir üçgeninin ortasında bazı yapılar vardır. Bunların büyüklüğünden halka ait yerler olduğu anlaşılmaktadır. Esas terasın üzerinde de bazı yapı kalıntıları görülür.

Gerek Kolophon, gerekse Notion’da Antikhos III devrine ait sikkeler bulundu. Bazı sikkeler üzerinde Klaros’taki Apollon tapınağının resmi vardır.

M.Ö. 350 yıllarına ait olduğu anlaşılan diğer bir sikke üzerinde ise Apollo adı yazılıdır. Şehirde 1922’de yapılan kazılarda üç mezar bulundu.

Bir yanıt yazın