Kolordu Nedir?

Kolordu Nedir,değişik sayıda tümen ve savaş destek birliklerinden kuruludur. Çoğunlukla idari destek unsurlarının emre verilmesiyle takviye edilir. Bu şekilde desteklenmiş bir kolordu, küçük bir ordunun kabiliyet ve özelliklerini taşır ve bağımsız sayılır. Ordunun bir parçası olarak harekatta bulunduğu zaman, İdari destek sorumluluğu azdır ve bu desteği doğrudan doğruya ordu birliklerinden alır.

Kolordular birleşerek ordu’yu oluşturular ve korgeneral tarafından yönetilirler. Bünyesinde en az 40.000 asker barındırır. Bölge savunmasında etkilidir, kolordu olarak çok seyrek operasyon yaparlar. Genellikle ordu karargahından gelen emirle tümenleri görev yapar.

Bir cevap yazın