Koma Nedir,Nedenleri

Koma Nedir,Bazı ağır hastalıklar sırasında görülen, anlama, duyma ve devinmenin tümüyle ya da oldukça yitimiyle beliren dalgınlık durumu.

Komanın Nedenleri

Koma, sinir merkezlerinin damarlarla ilgili (beyin veya zarlarının kanaması, beyin yumuşaması), intanı (menenjit, ansefalit), urlar veya travmalardan oluşma organik bir arızası sonucu olabilir.

Ayrıca sinir hücrelerinin çalışmasının, oksijersizlikten (dolaşım yetmezliği, boğulma, karbon monoksıt zehirlenmesi koması), zehirlenmeden (barbitüriklerle), suyukla ilgili bir yetersizlik veya bozukluktan (diyabetik asidoketoz, karaciğer yetmezliğinde amonyak yükselmesi…) doğma bir değişikliği sonucunda da koma meydana gelebilir.

Ketonik asitlerin organizmada birikmesi sonucunda ortaya çıkan suyuksal bozukluğun sebep olduğu şeker koması, şeker hastalarındaki asidoz’un en ağır tezahürüdür.

Bir şeker hastası diyet değişikliğine, yorgunluğa, zehirlenmeye, yaralanmaya, bir cerrahi müdahaleye konu olduğu zaman, daima bu asidoketozdan korkmak gerekir, fakat bunun en sık sebebi ensülin tedavisinin zamansız kesilmesidir.

Bu hal, idrarda ketonik cisimlerin bulunması ve yedek alkali maddelerin azalmasıyla anlaşılır.

Ensülin ve kokarboksilaz kullanılmasıyla su verme şeklinde son derece acil bir tedaviyi gerektirir.

Ağır ve tehlikeli olmıyan komalarda hastalar az zamanda açılıp kendilerine gelirler.

Hastanın günlerce komadan çıkmaması durumun tehlikeli olduğunu gösterir.

Komaya giren bir hasta karşısında, her şeyden Önce, gerçek sebebi aramalıdır.

Bunun dışında, hastanın çeşitli sıkıntılarını giderecek ilaçları lavmanla iğneyle vermek az çok faydalı olur.

 

Bir cevap yazın