Konjonktür Nedir,Ne Demektir

Konjonktür Nedir,Ne Demektir,Bir ülkenin İktisadi, demografik, siyasi veya sosyal durumunun belirli bir devrede bağlı olduğu unsurların tümü.

Olguların toplanması, açıklamaların ve tahminlerin hazırlanmasında kullanılan teknik.

İktisadi faaliyeti ve bu faaliyetten doğan durumları bilimsel açıdan gözlemleme fikri, 1914’te ortaya atıldı.

Konjonktürün hareketleri; canlanma (recovery), yükselme (boom), burhan (crisis) ve durgunluk (depression) safhalarından meydana gelir.

Sanayileşmiş ülkelerde, bu devreler çeşitli zaman dönemlerinde yaşanmıştır.

Günümüzde milli gelir, üretim, fiyat ve yatırımlarda böyle dalgalanmalar görülmekteyse de hareketler kısa dönemde olmaktan çıkıp, uzun dönemli hale gelmiştir.

Bir cevap yazın