Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Konrad Adenauer Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Konrad Adenauer Kimdir Başkanlığı sırasında başardığı önemli işlerden biri, Köln üniversitesini kurmak (1919), öteki de şehri nüfus ve ekonomi bakımlarından geliştirmek oldu.

Konrad Adenauer Hayatı

Konrad AdenauerRhein land’ın siyasî hayatında önemli bir rol oynadı ve 1918 mütarekesinden sonra Müttefikleri maharetle idare etti, 1920’den 1922’ye kadar Prusya Devlet şûrası başkanlığında bulundu, ve alman Katoliklerinin partisi olan Merkez’e girdi.

Birçok önemli kurum’un başkanlığını yaparken, 1933’ten 1934’e kadar Nazilerin elinde tutuklu kaldı, siyasetle uğraşması da yasaklandı.

1945’te tekrar Köln belediye başkanı iken, İngilizler tarafından görevine son verildi, fakat siyaset alanında yükselmeğe devam etti.

Rheinland Hıristiyan Demokrat partisinin kurucu üyesi oldu; 1946’da İngiliz işgal bölgesinin tümünde, bu partinin başkanlığına getirildi, 1947’de ve 1948’de tekrar seçildi.

1949’dan itibaren de Partinin genel başkanı oldu.

1949’da Bonn mahallî parlamentosunun başkanı iken,

14 eylül 1949’da Alman Federal cumhuriyeti başkanı Theodor Heuss tarafından başbakanlığa (şansölyelik) getirildi.

1953’de partisi seçimlerde ezici bir çoğunluk kazandı.

Marksizm’in amansız düşmanı, devletleştirmelere karşı, iktisat alanında liberal, fakat çok milliyetçi olan Adenauer, Almanya’yı Avrupa birliğine eşit haklarla sokmak ve bir yandan İktisadî bakımdan kalkınmasını sağlarken öte yandan da ordusunu yeniden kurmak için diğer Batı devletleri ile bir uzlaşma politikası güttü.

Avrupa İktisadî birliğinin en faal taraftarlarından biriydi.

1957’de partisi oyların ve milletvekilliklerinin çoğunluğunu kazandı ve 1959’da cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacağını bildirmesine rağmen, başbakanlıkta kalmağı tercih etti.

7 Kasım 1961’de, 26 çekimsere ve 206 aleyhte oya karşı 258 oy ile, tekrar başbakanlığa seçildi; Almanya’nın İktisadî kalkınmasını ve Avrupa birliğine girmesini sağlamak için çalışmalarına devam etti.

Avrupa’nın ayaîrta durabilmesi için Almanya ile Fransa’nın barışmasını şart saydığından, bu fikirde olan general de Gaulle ile işbirliği yaptı, onunla birçok defa buluştu (1958-1961); Fransa başkanının başarılı Almanya ziyaretinden (eylül 1962) az sonra istifa etti (15 ekim) ve yerine Ludwig Erhard geçti; doksan yaşında Hıristiyan Demokrat parti başkanlığından da ayrıldı (aralık 1965).

Adenauer mart 1954’te Türkiye’yi ziyaret etti. Hatıralar’ ını yayımlamıştır (1945-1953).

Bir yanıt yazın