Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Konstantin Karamanlis Hayatı | Biyografi |

Konstantin Karamanlis Hayata avukat olarak atıldı, 1935’ten itibaren kendini siyasete adadı.

1946’dan beri birçok bakanlıkta, özellikle millî savunma (Atlantik paktını savundu, 1950) ve Bayındırlık bakanlığında (mareşal Papagos tarafından tayin edildi) görev aldı.

Kamu yararına yaptırdığı birçok işte kendini halka sevdirdikten sonra, 1955’te Papagos’un yerine meclis başkanı oldu.

Yunan kamuoyunu Enosis (Kıbrıs’ın ilhakı) düşüncesinden vazgeçirmeğe uğraştı ve Kıbrıs’ı bağımsız bir cumhuriyet haline getiren Zürich antlaşmasını imzalattı (11 şubat 1959).

Radikal Millî Birlik partisi başkanı.

Ekim 1955’ten mart 1958’e, daha sonra mart 1958’den haziran 1963’e kadar başbakanlık yaptı, Papandhreu’nun başlıca rakiplerinden biri oldu.

Bir yanıt yazın