Konur Alp Kimdir,Hayatı

Konur Alp Kimdir,Hayatı,Türk kumandanı (XIII. yy.).

Osman Beyin silâh arkadaşı. Osmanlı devletinin kuruluş yıllarında büyük hizmetleri oldu.

Orhan Bey zamanında İzmit ile Üsküdar arasındaki yerleri Konrapa (Düzce havalisi), Aydos ve Semendre’yi aldı.

Bir cevap yazın