Konya Konuklar Devlet Üretme Çiftliği

Konya Konuklar Devlet Üretme Çiftliği,Çiftlik arazisi 34 368 dekar tarla, 935 dekar bahçelik ve 4 450 dekar kültüre girmeyen kısımlardan meydana gelir. Konuklar çiftliğinde tarla ziraatçılığının yanı sıra meyvecilik, sebzecilik, bağcılık yapılır. Burada 1944’te bir teknik ziraat okulu, 1951’de bir makinist okulu kuruldu; başlangıçta her ikisi de ilkokula dayalı olan bu kurumlar 1967’de ortaokula dayalı hale getirildi.

Konuklar çiftliği önce Karahafızzade ailesine ait özel bir işletme olarak kuruldu, daha sonra bir fransız tarafından işletildi; 1938’de kamulaştırtarak Devlet Ziraat İşletmeleri kurumuna bağlandı. 1940’ta Zirai kombinalara devredildi ve 1950’de de 5433 Sayılı kanunla meydana getirilen Devlet Üretme Çiftlikleri Genel müdürlüğüne bağlandı.

Bir cevap yazın