Konyalı Derviş Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

Konyalı Derviş Türk şairi (Konya, ?-Şam 1572).

öğrenimini Konya’da yaptıktan sonra vezir Güzelce Kasım Paşaya kâtip oldu. Mustafa II zamanında reisülküttaplık yaptı.

Sonra devlet hizmetinden çekilerek kendini ibadete verdi.

Âşık Çelebi’ye göre nazımdan çok nesirde başarı gösteriyordu.

Hasan Çelebi tezkiresinde Sultan Selim ile Sultan Bayezid arasındaki savaşı anlatan bir eseri vardır.

Şiirlerine mecmualarda rastlanır.

Bir cevap yazın