Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Hobi

Köpeğin Beslenmesi,Miktarı ve Verilme Şekli

Köpeğin Beslenmesi,Köpek; yaşayabilmek için protein, karbon hidrat, yağ, metal tuzları ve vitamine muhtaçtır.

Bu maddelerce zengin olan et ve benzerleri, süt, yumurta, bisküvi, kemik, mutfak artıkları gibi her çeşit yiyeceği yiyebilir.

Köpeğin Beslenme Şekli

Köpeğin Beslenmesi
Köpek; yaşayabilmek için protein, karbon hidrat, yağ, metal tuzları ve vitamine muhtaçtır.

Protein kaynağı olarak koyun, sığır, balık, tavşan etleri ve bunların artıkları, salhane döküntüleri, karaciğer, akciğer, böbrek, dalak, işkembe, peynir, süt ve yumurta; karbon hidratlı yiyecek olarak da bisküvi, yulaf ve diğer tahıl unlarıyla ekmek verilebilir.

Yağ, yukanda sayılan proteinli maddelerle kısmen sağlanmakta ise de hayvanların yiyeceklerine bir miktar içyağı, margarin veya balıkyağı da katılabilir.

Köpekler, kalsiyum ve fosfor gibi metal tuzlarını, onlara verilen kemiklerden veya yiyeceklerine katılan kemik tınlarından alabilirler, yitamin ihtiyaçlarının karşılanması için de yiyeceklerine A vitamini ve balıkyağı, B kompleks vitamini, bira mayası gibi vitamince zengin maddeler ilâve edilir.

Köpeklere et; bazen pişmiş, bazan da çiy olarak değişik şekillerde verilmeli, bunun metal tuzlarınca eksiklerini tamamlamak için de içine işkembe, akciğer veya dalak katılmalıdır.

Bunlara yulaf unu veya diğer unlu maddeler de katılabilir.

Büsküvi; tozsuz olmak şartıyla küçük hayvanlara parçalar halinde, ergin köpeklere de bütün olarak verilir.

Buna, küçük lokmalar halinde doğranarak, bisküvi sertliği alıncaya kadar fırınlanmış ekmek de katılırsa hayvan severek yer.

Ekmeğin kızartılmış veya fırınlanmış olarak verilmesi daha uygundur.

Köpeklerin öğütücü dişleri, kemikleri kolaylıkla kırıp ezmeye elverişlidir.

Fakat verilen yemek artıkları içinde veya kemiklerin arasında hayvanın boğazına saplanacak şekilde sivri ve küçük kıymıkların bulunmamasına, dikkat edilmelidir.

Uzun kemiklerin ortadan destereyle kesilerek verilmesi, hayvanın ilikten yararlanmasını kolaylaştırır.

Yaşlı hayvanların kemikleri, metal tuzlarınca daha zengin ve yarayışlıdır. Kalın başlı uzun kemikler de varılarak verilmelidir.

Yavru köpeklere verilecek süt, yalnız başına veya yulaf unu veya ekmekle karışık olarak yedirilebilir.

Köpeğe Verilecek Yiğeceğin Miktarı ve Verilme Şekli

Yavrulara ve 12 aylık oluncaya kadar genç köpeklere verilecek yiyeceklerin içinde iki kısım proteinli maddeye karşı bir kısım karbon hidratlı madde bulunmalıdır. Ergin ve yaşlı köpeklere ise protein ve karbon hidratlar eşit oranlarda verilmelidir.

Yavruların beslenmesinde, bunlara verilecek günlük yiyecek miktarı, vücut ağırlığının her kilosu için 60 grarm olarak hesaplanmalı ve:

8—12 haftalık yavrulara günde 4 öğün,

3— 6 aylık „ „ 3 „

6—12 aylık „ „ 2 „

12 aylıkkan yakın olanlara 1 olarak verilmelidir.

Bu yemlerin verilmesinde şöyle bir sıra uygulanmalıdır:

1) 8—12 haftalık yavrulara sabahlan süt ve tahıl unu -öğleyin et – İkindide et – Geceye doğru da süt ve ekmek

2) 3—6 aylık olanlara sabah süt ve tahıl unu – öğleyin et – Akşam süt ve bisküvi.

3) 6—12 aylık olanlara sabah et – Akşam süt ve bisküvi.

4) 12 aylıktan büyük olanlara sabahlan et ve üzerine bisküvi yahut kızarmış ekmek.

8 Aylıktan Küçük Köpeğin Beslenmesi

8 aylıktan daha küçük olan yavrulara, yine vücut ağırlıklarına göre hesaplanacak günlük yiyecek miktarlan, azar azar ve sık sık yedirilmelidir.

Yaşlı hayvanlara verilecek yiyecek miktarı, vücut ağırlığının her kilosuna karşılık, yavru köpeklere verilenin yansı kadar, yani 30 gram üzerinden hesaplanmalıdır, örneğin; ağır bir cins olan 40 kiloluk bir Alsas köpeğine günde 40 x 30=1 200 gram, 30 kiloluk bir Boxer’e 900 gram ve 5 kiloluk bir Pekin süs köpeğine de 150 gram yiyecek verilmelidir.

Köpeklerin yiyeceklerini hesaplamamıza temel olan vücut ağırlığı, her hayvanın kendi cinsine uygun olan normal ağırlıktır.

Bazı köpekler gereğinden çok beslenerek pek fazla semirtilmiş olabilirler.

Bunların yiyeceğini hesaplarken o cinsin normal ağırlığını gözönünde tutmazsak fazla yedirir ve büsbütün hantallaşmalarına, sindirim ve yürek bozukluklarına uğramalarına sebep oluruz.

Eğer köpeğimiz fazla ağırlaşmış ve yağlanmışsa, onu normal ağırlığına indirmek için ya fazlaca hareket ettirerek yağların eritilmesine çalışmalı, ya da yiyecekleri arasındaki karbon hidratlı ve yağlı maddelerin miktarını kısmalıyız.

Köpeklerin yiyecekleri günlük yem miktarının tespitinde, bunların hareket ve çalışma durumlan da önemli bir rol oynar.

Evde kapalı olan veya çok az hareket edebilen bir köpeğe yukarıdaki miktarlarda yiyecek verildiği halde, daima hareket halindeki bir av köpeğine, bir çoban köpeğine verilecek yiyecek miktarı %20-30 oranında yüksek tutulmalıdır.

Köpeklerin yiyecekleri, derin olmayan fakat çok temiz kaplarda verilmeli, her zaman taze olarak hazırlanmalı ve özellikle yaz aylarında bayat yiyeceklerin verilmesinden sakınılmalıdır.

Her canlı gibi köpeklerin de temîz ve taze suya ihtiyaçları olduğu gözden uzak tutulmamalı, hayvanların susuz kalıp pis su birikintilerinden içmelerine meydan verilmemelidir.

Bir yanıt yazın