Köpek Balığı Nasıl Yakalanır,Avlanır | Balık Avı Teknikleri |

Köpek Balığı Hakkında Bilgi,Köpek Balığı Nasıl Yakalanır,Füze biçiminde olanlar denizlerin bütün derinliklerinde dolaşan pelâjik balıklar olmalarına karşılık disk köpek balıklarının hemen hepsi birer dip balığıdır.

Disk biçimi köpek balıklarının bir özelliği de kamçı kuyruklu oluşları, bazılarının kuyruklarında horoz ayağındaki mahmuz gibi birer uzunca dikenleri bulunmasıdır.

Bu mahmuzlar çoklukla zehirlidir.

Köpek balıklarının başlıcaları: Camgöz, büyük camgöz, mahmuzlu camgöz, harharyas, dikburun harharyas, domuz köpek balığı, kedi balığı, sapan balığı, çekiç balığı, destere balığı gibi isimler alırlar.

Yassı (disk) biçiminde olanların imileri ise vatoz, iğneli vatoz, kazık kuyruk, tırpana, rina, keler, elektrik balığı, fulya ve kulaklı fulyadır.

Füze biçiminde olan köpek balıkları diğer deniz balıklarına oranla bir takım özelliklere sahiptirler.

Çok iri hayvanlardır. Boyları 1 metreden 15 metreye kadardır, ağırlıkları tonları bulur.

Derileri çok sert, kalın ve zımpara gibi pütürlüdür.

Solungaçları açık ve solungaç yarıkları yukarıdan aşağı birbiri arkasına sıralanmıştır.

Dişleri hiç bir balıkta görülmeyen bir düzendedir.

Ağız, çenenin altındadır.

Ağızda, alt ve üstte sıralanan dişler piramit biçiminde sivri, üçgen şeklindedir.

Balık ağzını kapadığı zaman birbirinin arasına giren bu keskin dişlerin kesemiyeceği bir şey yoktur.

Köpek balıklarının yüzgeçleri de diğer balıklara benzemez.

Sırt yüzgeci çok sert, kemik gibi ve kesicidir.

Kuyruk yüzgeçleri de başkadır.

Ana kılçık bütün köpek balıklarında kuyruk üst çatalının ucuna kadar devam eder.Füze köpek balıklarının renkleri de çeşitlidir.

Genellikle sırtları kirli lâcivertli siyahtan açık griye kadar değişir.

Hemen hepsinin yanlan kirli beyazdır.

Bütün köpek balıklarının sırt derilerinin kalın ve sertliğine karşılık karın derileri çok yumuşaktır.

Köpek balıklarının yavru yapmaları iki türlüdür.

Bir kısımları yumurta bırakırken çokluk kısımları yavrularını doğururlar.

Füze veya disk köpek balıklarının kendilerine özgü ayrı ayrı özellikleri vardır.

Önce füze köpek balıklarını tanıyalım.

Bunların yaşadığı sular sıcak ve ılıman denizlerdir.

Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara, ısı bakımından bu denizler arasına girdiğinden bir çok köpek balığı türü sularımızda yaşamaktadır.

Her şeye saldıran canavar balıklardır.

Yaralı olan kendi cinsi balıklara bile saldırırlar.

Kan kokusunu çok uzaklardan alarak avlarına hücum ederler.

Ağızlarında her iki çenesinde sıralanmış olan dişleri piramit şeklindedir ve köşeleri testere gibidir.

Köpek balıklarının ağızları çenelerinin altında olduğundan avlarını kapabilmek için muhakkak yan dönmek zorundadırlar.

Ayrıca deniz yüzündeki kurbanlarına saldırmak için satıhtan geldiklerinden bir mahmuz biçiminde olan dik sırt yüzgeçleri suyun yüzünden dışarıda kalır ve varlığını belli eder.

Bu iki özellik köpek balığı için dezavantajdır.Füze veya yassı, köpek balıklarının bazıları çiftleşerek yavru yaparlar.

Doğan yavrular 15-20 santim boyundadır ve hemen canavarlığa başlarlar.

Bir kısım köpek balıkları da yumurta dökerek ürerler.

Bu tür balıkların yumurtaları bir zar mahfaza içinde ve tek tektir.

Dik dörtgen şeklinde olan bu mahfazaların dört köşesinden sarkan iplik gibi lifler, kayalara ve yosunlara tutunarak yumurtanın sular tarafından sürüklenmesine engel olur.

Pek çok çeşidi olan köpek balıklarını birbirinden ayıran özelliklere dikkat etmek gerekir.

Camgöz köpek balığında vücut yarıdan sonra inceleşir.

Sırt yüzgeci enseye yakındır.

Boyları 1,5-2 metreye kadar büyür.

Mahmuzlu camgöz, füze biçimi, ince uzundur.

Canavar balıktır. Erkekler dişilerden daha küçüktür.

Bu balığın da sırt yüzgeci enseye yakın teşekkül etmiştir.

Her iki sırt yüzgecinin önünde ileriye dönük ikişer diken olduğundan balık bu ismi almıştır.

Büyük camgözün boyu 12 -14 metreyi bulur.

Oldukça şişmandır ve ağzı çok büyüktür.

Dişlerinden başka damaklarında uçları içeri dönük sert pütürler vardır. Sırt yüzgeci tektir.

Bu üç balığın gözlerinin camgöbeği renginde olması onlara bu ismi verdirmiştir.

Domuz balığı çok canavar bir balıktır.

Başı burnuna doğru dik iner.

Ağız gene çenenin altındadır.

Gemilerden atılan her şeyi, teneke ve tabakları bile yutar.

Çok tombul ve obur olduğundan bu isim verilmiştir.

Kedi balığının diğer köpek balıklarından ayrıcalığı boyunun küçük oluşudur.

En büyüklerinin boyu 1,5 metreyi geçmez. Sırt yüzgeçleri kuyruğa yakın teşekkül etmiştir.

Kuyruk, tek denecek kadar üst çataldan ibarettir.

Renk, sincabi beyaz karışımı gridir.

Bu karışım üzerinde yer alan etrafı sarı haleli lâcivert lekeler balığa bir kaplan görünümü verir.

Kedi balığı yumurta döken balıktır.

Sapan balığının bütün özelliği yalnız üst çataldan ibaret bulunan kuyruğunun balığın boyuna eşit olmasıdır.

Balık adını bu sapan kuyruktan almıştır.

Boylan kuyruk dahil 6 – 7 metreyi bulur. Göğüs yüzgeçleri fazla gelişmiştir.

Canavar balıktır. Balığın kuyruğu hem taarruz hem de müdafaa silahıdır.

Çekiç balığının başı vücudun ucunda bir çekiç gibidir.

Gözler, çekicin her iki ucunda yanlara bakacak şekilde oluşmuştur.

Boylan 4 – 5 metreyi bulur. Tehlikeli balıktır.

Bizim sularımızda pek bulunmaz.

Destere balığı kılıç balığını andırır. Üst çenesinin ucunda uzun ve destere gibi dişleri olan bir süngüsü vardır.

Boyları 3 – 4 metreyi bulur.

Bizim sularımızda yoktur.

Harharyas, çok canavar bir balıktır.

Rengi diğer balıkların aksine açık kahverengi, yanlan kahverenkli beyaz, karnı duru beyazdır. 3 – 5 metre boya kadar büyür.

Göğüs yüzgeçleri çok fazla gelişme göstermiştir.

Sırt yüzgeci sırtının ortasındadır ve tektir.

Okyanuslarla, Kızıldeniz, Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara’da bulunur.

Orkinos avcılarının oltalarına yakalanan balıkların çoğu harharyastır.

Yassı (disk) köpek balıklarının da bir takım özellikleri vardır.

Renkleri, yaşadıkları bölgelere göre değişir.

Genellikle koyu kahverengi veya tahini renkte olurlar.

Bazılarında bu sırt renkleri üzerinde daha koyu renk benekler bulunur.

Yassı köpek balıklarının bazıları kendilerini korumak için elektrik akımları saçarken bazıları da kuyruklarındaki mahmuzların uçlarından akıttıkları zehirle düşmanlarını zehirlerler.

Yassı (disk) köpek balıklarından bir kaç örnek vermek yerinde olacaktır.

Amatörlerin en çok karşılaştıkları yassı köpek balıkları vatos, iğneli vatos, kelerdir.

Vatos Balığı

bütün ılıman ve sıcak dünya denizlerinde bulunur.

Boyları kuyruk dahil bir metreyi seyrek olarak aşar.

Esmer renkli sırtında yer yer benekler görülür.

Erkek vatoslar dişilerden daha küçüktür.

Bütün vatoslarda kamçı gibi birer kuyruk vardır.

Erkek vatosların kuyruk diplerinde parmak biçiminde iki yumuşak uzuv sarkar.

Yumurta bırakmak suretiyle ürerler.

Fanyalı ağ, kalkan ağı ile yakalandığı gibi olta ile de tesadüfen tutulur.

İğneli vatos

Vatos balığının bütün özeliklerini taşır.

Kamçı gibi kuyruğunun dibe yakın yerinde horoz mahmuzuna benzeyen 25 santim boyunda bir iğne vardır.

Bu iğne zehirlidir.

Balık adını bu uzvundan alır.

Yumurta bırakmak suretiyle nesillerini sürdürürler.

Rina balığı

vücut bakımından vatosa benzerse de yapısı daha değirmi yuvarlaktır.

Vücudun üstündeki baş daha geridedir.

Balığın kuyruğunun üstünde bulunan tırtıllı iğne zehirlidir.

Balığa üstten bakıldığı zaman esmer sırtın üstünde parmak izi gibi çizgiler görülür.

Keler balığı

Marmara’da çok bulunur.

Vücut hatları vatoz veya rina gibi düzgün değildir.

Balığın göğüs ve yan yüzgeçleri yanlarında bulunduğundan ettiğinden lime lime bir görünüş gösterir.

Balığın ağzı altta ve çok büyüktür.

Boylan 1-1,5 metreyi bulur. Fanyalı ağlarla tutulur.

Eti çok makbuldür. Zehirli değildir.

Elektrik balığı

Elektrik balığının vücudu daire şeklinde yuvarlaktır.

Kuyruk kalın ve yüzgeçlerle doludur.

Balığın ağzı altta, gözler geride, tam ağızın üstündedir.

Balığın sırt gerisinde, kuvvetli bir elektrik akımı taşıyan ortaları siyah çukurcuklar vardır.

Buralardan çıkardığı elektrik akımı ile çevresindeki balıkları şoke ederek hareketsiz bırakır ve yer.

Sahip olduğu elektrik gücü 100 volttur.

Kuyruk dahil 2 metre boyunda olanları vardır.

Akdeniz ve Eğenin çok derin sularında yaşar. Marmarada ender rastlanır.

Fulya balığı

Her ne kadar yassı köpek balıklarından sayılırsa da pek dip balığı olmayan halleri vardır.

Kuyruğu dikkate alınmazsa uzaktan bakıldığı zaman kanatlarını açmış bir yarasaya benzetilebilir.

Kamçı şeklindeki kuyruk, balığın iki boyundadır.

Kuyruk dibinde bir veya iki tane zehirli iğne vardır.

Balığın sırt rengi çok koyudur.

1 metrerden küçükleri bulunmayan fulya balıkları dip akıntılarına kendilerini kaptırarak bir planör gibi yüzer ve dipten bir hayli yükselirler.

Kulaklı fulya

Kulaklı Fulya ise yassı dip balıklarının en büyüklerindendir.

Okyanuslarda sürüler halinde gezerler.

Boyları 3 – 4 metredir. 7 metrelik dev balıklara rastlanmıştır.

Fulya balığı gibi ağzı altta olan kulaklı fulyanın kulakları burnunun iki tarafından birer boynuz gibi uzanır.

Balığın gözleri iki kulak arasındadır.

Bu özellik balığa kulaklı fulya adının verilmesine neden olmuştur.

Kulaklı fulya dipten yükselmekte, fulyadan daha maharetlidir.

Kendini denizin akıntılarında adeta (volplane) uçuş yapar gibi ayarlayarak çok kere denizin yüzüne kadar yükselir ve uçan balık gibi bir müddet havada kalır.

Denizlerimizde yoktur.

Ege Denizi ve Marmarada amatörlerin oltalarına yakalanan köpek balıkları onlar için adeta bir porblem olurdu.

Balık bedeni koparsın gitsin diye dua edilirdi.

Şimdi ssdece köpek balığı yakalamak için denize açılan çok balıkçı görmekteyiz.

Bu avcılıkta köpek balığı gibi hırçın bir balık yakalamanın heyecanı yanında, bu balığın diğer balıklar gibi rahat rahat yenilmesi, hatta para etmesi de ön planda yer almaktadır.

Bilinçli olarak köpek balığı avına çıkanların oltaları en az 0.70 olmalıdır.

Beden donanımı zokalı düz beden veya çelik telli bedendir.

Bu balığa misina köstek kullanmak işi şansa bağlamaktık.

Daha bir kaç kulaç almadan balık bedeni keser ve kaçar.

Köpek balığına kullanılacak yem, her türlü Akyemdir.

Bütün yem, şakşak yem ve flota yaprak yem geçerlidir.Balık yakalandığı zaman diğer balıklar gibi yalnız direnç göstermekle kalmaz.

İri bir solucanın kıvranma hareketleri gibi kıvranmalar yapar.

İlk anda kendini belli eder.

Köpek balığı avlayanlar çelik tel kullansalar dahi yanlarında sağlam bir bıçak ve kakıç bulundurmak zorundadırlar.

Hatta hem kakıç hem zıpkın bulundurmak çok faydalıdır.

Yakalanan balık sandala kadar getirildikten sonra ilk yapılacak iş kakıçlamak ve balığın kuyruğunu bir iple ilmekleyerek hareketlerini kısıtlamaktır.

Zira balık pek kolay teslim olmaz.

 Köpek Balığı Nasıl Yakalanır

Bir cevap yazın