Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Bilim

Kopernik Sistemi Nedir?

Kopernik Sistemi Nedir,Gökbilimde Güneş Sistemi’ni ve gezegenlerin gökyüzündeki hareketlerini açıklayan temel kuram.

Kopernik Sistemi

Ptolemaios sistemi üstüne kurulmuş eski astronomi Yer’in evrenin merkezinde sabit olduğunu kabul ediyordu.

Oysa pythagoras’çılar, Yer’in kendi ekseni etrafında döndüğüne, Güneş’in evrenin merkezinde sabit olduğuna ve gezegenlerin Güneş çevresinde dolandığına inanıyorlardı.

Ptolemaios sisteminin karmaşıklığı, Kopernik’i bu konu üstüne çekti ve daha basit bir açıklama aradı.

Her şeyden önce Yer’in kendi ekseni üzerinde dönmesiyle bütün yıldızların bir günlük hareketi varmış gibi yanıltıcı bir sonuç doğar.

Yer’in ekseninin de hareket ettiği düşünülürse, ılım noktasının hareketi açıklanabilir: böylece, gökcisimlerinin hareketlerini açıklamak için Ptolemasios’un tasarladığı gök dairelerinin yarısı ortadan kalkar.

Yeni sistemini deney süzgecinden geçiren Kopernik, bu sistemle olayların çok basit olarak açıklanabileceğine inandı. Fakat, bütün tenkitleri üstüne çekti.

1610’da Galilei’nin dürbünü icat etmesi ve daha önce Kopernik’in açıkladığı Venüs evrelerini gözlemesiyle bu tenkitler tartışılamayacak şekilde çürütüldü.

Galilei ve onun izinden gidenler, Kopernik sistemini doğruladılar ve Newton’dan bu yana en büyük geometri bilginleri bu en eski ve en olumlu hipotezin sonuçlarını geliştirmeye devam ettiler.

Felsefi görüş bakımından yeni Kopernik doktrini, yermerkezlilik tezini yıkarak, evrenbilimin, teolojiden ayrı ve bağımsız bir bilim olmasını sağladı, filozof Giordano Bruno’yu ve o zamanın daha birçok düşünürünü derinden etkiledi.

 

Bir yanıt yazın