Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Köprülüzade Abdullah Paşa Kimdir,Hayatı | Tarih |

Köprülü abdullah paşa,Köprülüzade Abdullah Paşa Kimdir,Osmanlı seraskeri (? -1735).

Köprülüzade Abdullah Paşa Hayatı

Sadrazam Köprülü Fazıl Mustafa Paşanın oğlu, şeyhülislâm Feyzullah Efendinin damadı.

Bu evlilik sayesinde önce vezaret rütbesiyle Kubbealtı veziri, sonra Hanya, Sakız, Sivas, Trabzon, Eğriboz, Musul, Aydın, Kudüs ve Hama sancakları verilmek şartı ile Mora seraskeri, 1716’da İnebahtı muhafızı oldu.

1726’da Tebriz seraskerliğinden kendi isteğiyle ayrıldı, tedavi için malikâne olarak kendisine verilen Rakka’ya çekildi.

Kısa bir süre sonra yine İdarî görev aldı, Kandiye, Bender, az bir süre sonra Mısır, 1734’te de İran seraskeri oldu.

1735’te safevi İran hükümdarı Nâdir Şah ile Bogaverd yakınında yapılan savaşta öldü.

Bir yanıt yazın