Korvet Nedir?

Korvet Nedir,Günümüzde, denizaltılara karşı özel olarak silahlandırılan ve konvoylara refakat için kullanılan küçük, hafif gemi.

Korvet Gemiler

Korvet kaptanı, bazı deniz kuvvetlerinde kullanılan bu terim, kara ordusundaki «binbaşı» karşılığıdır ve kolunda dört şerit vardır. (Türk deniz kuvvetlerinde de, eski rütbe ve unvanları kaldıran 2590 Sayılı kanun ve 1934’te yürürlüğe girene kadar, binbaşıya korvet kaptanı, yarbaya firkateyn kaptanı ve albaya kalyon kaptanı denirdi.)

Eskiden güverteli basit bir tekne olan korvet, XIX. yy.da küçük bir savaş gemisi haline geldi; güverte altında tek bir bataryada yirmi kadar, baş ve kıç kasaralarında da dökme birkaç kaval topu vardır.

Korvetler filoların evrak, yolcu ve bunun gibi servis işlerinde kullanılır veya amiralin işaretlerini diğer gemilere posaparola (tekrar etme) ederdi. Deniz Harp okulu öğrencileri uzun süre yelken kullanır asını korvetlerde öğrenirlerdi.

 

 

 

Bir cevap yazın