Köse Hüsnü Efendi Kimdir,Hayatı

Köse Hüsnü Efendi Türk defterdarı ve maliye nazırı (öl. İstanbul 1850).

Köse Hüsnü Efendi Hayatı

Maliye’de yetiştikten sonra çeşitli görevlerde bulundu. 1837’de Maliye müsteşarlığına getirildi, iki yıl sonra bu görevi üzerinden alınarak Konya defterdarlığına gönderildi.

Birinci defterdarlık mertebesine yükseldi, tstanbul’a çağrılarak Meclisi Vâlâyı Ahkamı Adliye azalığına tayin edildi (1844).

Bir süre sonra da Çiftlikatı Hümayun nazırlığına, 1849’da vezirlik rütbesiyle maliye nazırlığına getirildi

Bir cevap yazın