Köstendilli Süleyman Şeyhi Kimdir,Hayatı

Köstendilli Süleyman Şeyhi,Türk şairi ve mutasavvıfı (öl. Köstendil 1913).Doğduğu yerde öğrenim gördü. İstanbul’a gelerek medreseyi bitirdikten sonra Köstendil’e döndü.

Nakşibendî şeyhi Ali Sami Efendiden el aldı.

Din ve tasavvuf konularında geniş ölçüde çalışmalar yaptı. Şiirlerinde divan geleneğini sürdürür. Dili ağır, anlatımı karışıktır.

Köstendilli Süleyman Şeyhi Eserleri

Bahrü’l-Vilâye (Velilik Denizi); Zübde-i Nefahatü’l-üns (Nefahatü’l-üns özeti); Tarih-i Köstendil (Köstendil Tarihi); Nikâtü’l Hikem (Bilgeliklerin Nükteleri); Divan; Mecmuaii’l-Esrar (Sırların Toplandığı Yer); Lemaatü’l-Naks-bend (Nakşibendi’n Pırıltıları).

Bir cevap yazın