Koto Nedir | Ansiklopedik Bilgi |

Koto Nedir,Japonya’ya özgü telli bir müzik aleti.

Koto Japon Müzik Aleti

Koto, uzun, dar ve ötümlü bir kasnaktır.

Yere konarak çalınır; üzerinde balmumuna batırılmış on üç ipekli tel gerilidir; tellerin ses düzeni oynak eşiklerden yararlanarak değiştirilebilir.

Koto çalan, sağ elinin üç parmağına fildişi tırnaklıklar takar ve tellere bunlarla titreşim sağlar; sol el ise, tellerin titreşmeyen kısımlarına basarak sesi bir veya yarım perde tizleştirir.

Koto dizüstü oturarak çalınır.

Arp’ta olduğu gibi glissando oyunlarına elverişli bir çalgıdır.

Aşağı yukarı yirmi üç çeşit koto vardır.

İlk yapılanlar sadece altı telliydi.

XVII. yy.da yaşayan kör çalgıcı Yatsuhaşi’den beri koto çalanların hepsi körler arasından çıkmıştır.

Bir cevap yazın