Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Kötürüm Bayezid Kimdir

Kötürüm Bayezid Kimdir,Osmanlı tarihçileri tarafından Kötürüm lakabıyla anılır.

Kendisinedn sonra beyliğin idaresini oğlu İskender’e vermek istemedi, öteki oğlu Süleyman Paşa babasının kardeşini öldürmesi üzerine Murad I’in yanına kaçtı.

Osmanlı hükümdarı ona yardım ederek bir kuvvetle Kastamonu üzerine gönderdi.

Bayezid, oğlu tarafından yenilerek Sinop’a kaçmak zorunda kaldı. Kastamonu’yu elde eden Süleyman, hükümdarlığını ilan ettiğinden beylik ikiye ayrıldı; bu durumdan yararlanan Bayezid Kastamonu üzerine yürüyünce, oğlu kaçtı.

Fakat bir süre sonra Süleyman Paşa kaçtı ve Kastamonu’ya gelerek yönetimi eline geçirdi; bu durumdan yararlanan Bayezid Kastamonu üzerine yürüyünce, oğlu kaçtı.

Fakat Kötürüm Bayezid, Murad I’den tekrar yardım alan oğlu gelince burada fazla kalamadı (1384). Sinop’taki Saray camii Kötürüm Bayezid tarafından yaptırılmıştır.

Bir yanıt yazın