Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Küçük Amelya Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Küçük Amelya Kimdir,Hayatı, (XIX. Yüzyıl sonu)-Öteki Amelya’dan ayrılması için adının sonuna bir «“Küçük” lakabı eklerlerdi.

Küçük Amelya’nın bir özelliği de, sadece kanto ve düetto’ya çıkmaması dramlarda ve komedilerde de rol almasıydı.

1884’de Fasulyeciyan’ın yeni bir topluluk kurarak çalıştığı, devrin önemli tiyatrosu Gedikpaşa’da Fasulyeciyandan sonra temsiller veren Hamdi Efendi’nin kumpanyasında Peruz Hanım, Todori Efendi’nin yanı sıra Küçük Amelya’nında adına rastlıyoruz.

Küçük Amelya, tanınmış pandomim oyuncusu Todori Efendi’nin eşiydi.

Todori Efendi’yle yaptığı düettolar dillerden düşmezdi.

Çoban Düettosu ile meşhur olmuştu.

Ayrıca gemici kantosu ile de sahnede hayranlarının ıslıkları arasında oynardı.

Ahmed Rasim Bey, gazetelerde, dergilerde ve kitaplarında İstanbul’un eğlence yerlerine ait geniş bilgiler vermiştir.

Özellikle kanto ve kantocularla ilgili ilginç notları vardır.

Bunlar arasında Küçük Amelya’ya önemli bir yer ayırmıştır.

Ona göre Küçük Amelya, tatarımsı simasıyla beraber fıkırdaklığından, gençliğinden dolayı fevkalede, “Mazhar-ı rağbet” oluyordu.

Sesi falso, dili Rum çetrefili idi.

Ahmed Rasim Bey şöyle devam ediyor:

“O zamanlar da kısa fistanlar moda idi.

Velev uzaktan olsun bir kadın bacağını görmek göz için bir muvaffakiyet sayılırdı! Şimdiki bolluk nerede?”

Hele sokakta, en adi fahişelerin bulunduğu Kömürcü Sokağı çıplaklarından maadasında bile böyle bir aşağı taraf açıklığı görülemezdi.

Fakat Küçük Amelya sahnede arz-ı endam edip de senelerden beri düzelmek bilmeyen dili, kekremsi sadası ile, güfteye mutabık gemici miçosu kılık kıyafeti ile: ‘‘Haydi tayfalar “Gemi yalpalar,

“İçelim şarap,

“Olalım harap,

“Lariç çun terelli hahhahay!
Diye sarhoş taklidi yıkılmalarla okudu mu, azim bir “Fori” kopardı. ‘Fon” alabildiğine el çırpmak, alabildiğine tepinmek idi.’Fesini çıkaran, baston,şemsiye vuran, şapkasını sahneye atan, ıslık çalan…
-Bis.Bis…!

Nidalarıyla mendil, peşkir sallıyan, iskemle üzerine fırlayarak horoz gibi çırpınıp öten, hatta kişniyen, anıran, şahadet parmağını, ağzına takıp haralop yapan yüzlerce efradın şu türlü istirham hücumu bende de bir meyil ve ilgi uyandırmaktan uzak kalmazdı. ”

Bir yanıt yazın