Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Küçük İsmail Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Küçük İsmail Efendi Hayatı, Pişekar Küçük İsmail Efendi Kimdir,Küçük İsmail Efendi Türk ortaoyuncusu, tuluatçısı ve tiyatro yöneticisi (İstanbul 1854 – 1928).

Küçük İsmail Efendi Hayatı

Ortaoyununda önce taklitli rollere, daha sonra pişekâra çıktı.

Kavuklu Hamdi ile çalıştı.

Bursa’da Ahmed Vefik Paşanın himayesinde yapılan tiyatro çalışmalarına katıldı; çeşitli tiyatro topluluklarıyla Edirne Halep, Beyrut, Mersin, Trabzon, Mısır ve başka yerlerde temsiller verdi.

Çeşitli sanatçılarla birlikte topluluklar kurdu, bunların en önemlisi Temaşahanei Osmanî kumpanyasıdır.

Ayrıca Abdürrezzak ile çalıştı.

Opera, operakomik, operet temsilleri verdi.

Çalışmalarını Meşrutiyet döneminde de sürdürdü, önemi, Kavuklu Hamdi karşısında pişekâr olmasıdır.

Bir yanıt yazın