Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Küçük Mehmed Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Küçük Mehmed Efendi Kimdir,Torun,Türk din bilgini (öl. 1776).

Küçük Mehmet Efendi

Huzur derslerinde ikinci meclis muhataplığı (1758); VII. meclis mukarrirliği yaptı (1759).

Filibe kadısı, sonra Kudüs kadısı oldu (1773).

imamı sultanîliğe getirildi (1745); bir yıl bu görevde kaldıktan sonra azledildi.

Sırasıyla Belgrad mollası, Galata mollası, Filibe mollası (1754), tekrar Galata mollası (1757), Filibe mollası, Mısır kadısı (1763), Kudüs kadısı (1773) oldu.

Bir yanıt yazın