Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Küçük Çelebizade İsmail Asım Efendi | Tarih |

 


Şeyhülislâm Küçük Çelebizade İsmail Asım Efendi,Küçük Çelebizade İsmail Asım Efendi
Osmanlı şeyhülislâmı, tarihçisi ve şairi (İstanbul 1685-1760).

önce Kenan Paşa medresesinde müderrisliğe başladı.

Daha sonra sırasıyla, Dizdariye, Ahmed Paşa ve Arifiye medreselerine hoca oldu.

1723’te vakanüvis seçildi.

Hekimoğlu Ali Paşanın ilk sadaretinde Yenişehir Fener kadılığına tayin edildi.

Sonra Bursa ve Medine (1744) kadılıklarında birer yıl hizmet gördü.

1759’da şeyhülislâm oldu.

Bu görevde ancak bir yıl kalabildi.

Âlim, şair ve tarihçi idi.

Azeri edebiyatını bilir, farsçâ şiirler yazardı.

Divan’ ı İstanbul’da 1851 yılında basıldı.

Ayni’nin, İkd-ül-Cüman (inci Gerdanlık) adlı arapça tarihini tercüme eden heyet arasındaydı.

Kendi tarihi, Raşid Tarihi’ne zeyl (ek) olarak hazırlanmıştı.

Ağustos 1722-Ağustos 1729 yılları arasındaki olayları kapsar.

1740’ta ve 1865’te, iki defa İstanbul’da basıldı, özel mektuplarını derleyen Münşeat’ 1869’da yayımlandı.

Bunlardan başka Hoca Gıyasüddin Nakkaş’ın eseri olan Acâib-ül-Letâif’i, Hıtay Seyahatnamesi adı ile Türkçeye çevirmiştir.

Bu eseri 1912’de yayımlandı.

Bir yanıt yazın