Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Kuleli Askeri Lisesi Tarihçesi | Tarihi Yapılar |

Kuleli Askeri Lisesi Tarihçesi Kara Harp okuluna öğrenci yetiştiren kuruluş.

Mektebi Fünunu idadî adıyla Maçka kışlasında kuruldu (1846). Çengelköy’deki Kuleli kışlasına taşındı (1872).

Kuleli Askeri Lisesi
Kuleli Askeri Lisesi ,Kara Harp okuluna öğrenci yetiştiren kuruluş. Mektebi Fünunu idadi adıyla Maçka kışlasında kuruldu (1846).

Osmanlı-Rus savaşında kışla, hastahane haline getirilince, lise Harbiye’deki kışlaya nakledildi (1877-1879).

Savaşın sonunda, eski binasına döndüğü zaman, Askerî Tıp idadîsi de aynı yerdeydi, öğrenci sayısı çoğalınca, Tıp idadîsi, kışlanın okul hastahane sine, hastahane de Beylerbeyine taşındı.

Tıp idadîsi, Haydarpaşa’ya nakledildi (1910). Kuleli kışlasının Vaniköy tarafına, okula bitişik, kâgir bir ek bina yapıldı (1909).

Balkan savaşı sırasında Kuleli kışlası yeniden hastahane oldu; öğrencilerin bir bölümü Kandillideki Âdile sultan, bir bölümü de Beylerbeyi sarayına yerleşti (1912).

Savaş sonunda okul, yeniden eski binasına döndü. Birinci Dünya savaşı sonunda, Ingilizler Mondros mütarekesine dayanarak binayı depo yapmak için istediler.

Boşaltılan okul binası, Ermeni Yetim okulu ve ermeni göçmenleri için konak yeri yapıldı (1920). Kuleli Askerî lisesi önce

Kâğıthane semtindeki çadırlara, 3 ay sonra Maçka kışlasına, ingilizlerin buraya da elkoyması üzerine, Beylerbeyi sarayı yanındaki ek binalara taşındı.

Cumhuriyetten sonra eski binasına dönen lise, önce sivil olarak öğretime devam etti. 1924’te Kuleli Askerî lisesi adını aldı.

İkinci Dünya savaşı sırasında seferberlik planlarına uyarak, Konya’ya taşınan Kuleli lisesinin binalarında 1 000 yataklı bir askerî hastahane kuruldu.

Savaş bitince okul tekrar eski binalarına geçti (1947). Kuleli Askerî lisesine ortaokulu bitirenler, sağlık durumları elverişli olmak şartıyla, sınavla alınır. Liseyi bitirenler Kara Harp okuluna girerler.

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel ve Cevdet Sunay, mareşal Fevzi Çakmak ve orgeneral Kâzım Karabekir, Kuleli Askerî lisesinde okumuşlardır.

Bir yanıt yazın